WHO WE ARE.

GeniusWebb.com ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 ยืนหยัดอยู่เบื้องหลังเจ้าของธุรกิจ SMEs กว่า 1,000 ธุรกิจ เราช่วยให้ลูกค้ามีโอกาสชนะในตลาดที่มีการแข่งขันที่รุนแรงเช่นทุกวันนี้

โลกของเราเป็นโลกแห่งการ Search และเราทำงานด้วยความเข้าใจที่เน้นการติดอันดับบน Google

เราพยายามทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ด้วยการฝึกอบรมอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลในยุโรปและสหรัฐอเมริกา
ในฐานะบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยและสิงคโปร์ เราจึงเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และตอนนี้เราได้รับการปรับตัวให้เข้ากับโลกใหม่ของการตลาดจีนเช่นกัน

คุณจึงมั่นใจได้ว่า ทำงานกับเรา คือทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ

​คุณเชนและคุณดาเริ่มต้น GeniusWebb.com   ด้วยวิสัยทัศน์ในการเสริมสร้างศักยภาพให้กับธุรกิจ SME ในการสร้างโมเดลธุรกิจและการตลาดให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ได้ ในงบประมาณที่เอื้อมถึง.

​คุณเชนเป็นชาวสิงคโปร์ มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี บริษัทตัวแทนโฆษณาระดับนานาชาติ และบริษัทออกแบบในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และนิวซีแลนด์ มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจ และเชี่ยวชาญด้าน SEO และเป็น Google Partner


คุณดาเชี่ยวชาญด้านการนำเสนอเพื่องานขาย การออกแบบที่เพิ่มจิตวิทยาในการซื้อลงในสินค้าและบริการ สร้างความแตกต่างที่ลงตัวให้กับธุรกิจ รวมถึงเข้าใจถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

​ทีมงานทุกคนของ GeniusWebb.com    พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้ธุรกิจของคุณมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ มีความเป็นมืออาชีพ และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง ในงบประมาณที่ไม่แพงเกินไป คุ้มค่า เติบโต เพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้าไปกับ GeniusWebb.com   นะคะ

TEAMWORK

​Our Creative

โลกของเราเป็นโลกแห่งการ Search และเราทำงานด้วยความเข้าใจที่เน้น

การติดอันดับบน Google

GeniusWebb.com ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 ยืนหยัดอยู่เบื้องหลังเจ้าของธุรกิจ SMEs กว่า 1,000 ธุรกิจ เราช่วยให้ลูกค้ามีโอกาสชนะในตลาด ที่มีการแข่งขันที่รุนแรงเช่นทุกวันนี้

เราพยายามทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ด้วยการฝึกอบรมอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ในฐานะบริษัท ร่วมทุนระหว่างไทยและสิงคโปร์ เราจึงเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และตอนนี้เราได้รับการปรับตัวให้เข้ากับโลกใหม่ของการตลาดจีนเช่นกันคุณจึงมั่นใจได้ว่า ทำงานกับเรา คือทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ

​คุณเชนเป็นชาวสิงคโปร์ มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี บริษัทตัวแทนโฆษณาระดับนานาชาติ และบริษัทออกแบบในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และนิวซีแลนด์ มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจ และเชี่ยวชาญด้าน SEO และเป็น Google Partner

คุณดาเชี่ยวชาญด้านการนำเสนอเพื่องานขาย การออกแบบที่เพิ่มจิตวิทยาในการซื้อลงในสินค้าและบริการ สร้างความแตกต่างที่ลงตัวให้กับธุรกิจ รวมถึงเข้าใจถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เราพยายามทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง   ด้วยการฝึกอบรมอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลในยุโรป และสหรัฐอเมริกา ในฐานะบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยและสิงคโปร์ เราจึงเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และตอนนี้เราได้รับการปรับตัวให้เข้ากับโลกใหม่ของการตลาดจีนเช่นกันคุณจึงมั่นใจได้ว่า ทำงานกับเรา คือทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ

โลกของเราเป็นโลกแห่งการ Search และ

เราทำงานด้วยความเข้าใจที่เน้นการ

ติดอันดับบน Google

รับทำเว็บไซต์ติด Google | รับออกแบบหน้าเว็บสวย ๆ ด้วยทีมงานคุณภาพ​