ความหมายของ Backlink ในบริบทของ SEO

088 275 1575, 085 914 2954

รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ รับจัดทำเว็บไซต์ รับทำเว็บ SEO

"backlink" เป็นคำที่ใช้กันมากที่สุดในกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือการค้นหา (SEO) แล้ว backlink คืออะไร? Backlink คือลิงก์ที่เชื่อมโยงเข้าสู่หน้าเว็บหรือที่เรียกว่าลิงก์เข้า ในทางกลับกันหากลิงก์ที่อยู่ในเว็บไซต์หรือหน้าเว็บของคุณเชื่อมโยงไปที่เว็บไซต์หรือหน้าเว็บอื่น ลิงก์เหล่านั้นจะเรียกว่าลิงก์ออก ดังนั้นเมื่อมีคนวางลิงก์บนไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังไซต์ของคุณ ลิงก์นั้นจะถือว่าเป็นลิงก์ออกสำหรับบุคคลนั้น แต่จะเป็นลิงค์เข้าหรือ backlink ของคุณ

 

เหตุใด Backlink จึงมีความสำคัญต่อเครื่องมือการค้นหา?

 

ในอดีตนั้นเครื่องมือค้นหาเป็นเครื่องมือที่มีความธรรมดามาก อีกทั้ง backlink ยังเป็นตัวชี้วัดหลักในการจัดอันดับหน้าเว็บในหน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา (SERP) ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเว็บไซต์นั้นเป็นเว็บไซต์อะไร หรือเนื้อหาในเว็บไซต์นั้นดีเพียงใด หากหน้าเว็บของคุณมี backlink จำนวนมาก แสดงว่าหน้าเว็บของคุณมีแนวโน้มที่จะถูกจัดอยู่ในลำดับต้น ๆ ของเครื่องมือค้นหาซึ่งรวมถึง Google และเนื่องจากคนส่วนใหญ่มักจะคลิกที่ผลการค้นหาสองถึงสามอันดับแรก ดังนั้นยิ่งหน้าเว็บของคุณมีอันดับใน SERP สูงมากเท่าใด ก็จะยิ่งมีผลดีต่อธุรกิจของคุณมากเท่านั้น

 

อัลกอริทึมการจัดอันดับหน้าเว็บไซต์ของ Google จะพิจารณาถึงแหล่งที่มาของเว็บไซต์รวมถึงจำนวน backlink จากนั้นจะประเมินความสำคัญของหน้าเว็บไซต์นั้น ดังนั้นคุณภาพและปริมาณของหน้าเว็บที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณจะเป็นตัวช่วยให้เครื่องมือค้นหารวบรวมข้อมูล และจัดอันดับให้เหมาะสมกับเนื้อหาในเว็บไซต์ ซึ่งเมื่อมีการค้นหา เครื่องมือค้นหาจะทำการค้นหาลิงก์ของเว็บไซต์ โดยเรียงจากเว็บไซต์ที่มีความสำคัญมากที่สุดไปยังเว็บไซต์ที่มีความสำคัญน้อยที่สุด จึงสรุปได้ว่า backlink เป็นตัวที่ช่วยดึงดูดผู้คนให้เข้ามาชมเว็บไซต์ของคุณ

 

ปริมาณไม่เท่ากับคุณภาพ

 

การทำ backlink เคยเป็นเรื่องที่ง่ายดาย เพราะเพียงแค่คุณมี backlink มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงคุณภาพของลิงก์ เว็บไซต์ของคุณก็จะได้อยู่ในลำดับต้น ๆ ของ SERP แต่หลังจากนั้นก็เริ่มมีกลยุทธ์ใหม่ในการทำ SEO ขึ้นมา นั่นก็คือการใช้ "คำสำคัญ (keyword)"

 

ต่อมา Google ได้มีการเปิดตัวอัลกอริทึมใหม่ที่ชื่อว่าเพนกวิน (Penguin) ซึ่งส่งผลให้การใช้ backlink มีการเปลี่ยนแปลง เพราะหากคุณต้องการให้เว็บไซต์ถูกจัดอันดับอยู่ในลำดับต้น ๆ คุณต้องเน้นที่คุณภาพของเนื้อหาเว็บไซต์และคุณภาพของ backlink ซึ่งแม้ว่าเว็บไซต์ของคุณมี backlink น้อย แต่ Google ก็สามารถจัดอันดับเว็บไซต์ของคุณให้สูงกว่าเว็บไซต์อื่นได้ โดยคุณสามารถใช้เคล็ดลับได้ดังนี้:

 

▪ เพิ่มประสิทธิภาพทางเทคนิคให้กับเว็บไซต์ของคุณ

▪ ใช้โครงสร้างการออกแบบที่น่าเชื่อถือในเว็บไซต์

▪ สร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เพื่อดึงดูดผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าให้มาเข้าชมเว็บไซต์

 

คำทั่วไปที่คุณควรทราบเกี่ยวกับ backlink

 

Link Juice: เมื่อมีหน้าเว็บเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณ หน้าเว็บนั้นจะมีการส่ง "link juice" ซึ่งจะช่วยในการจัดอันดับหน้าเว็บและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโดเมน ในฐานะเจ้าของเว็บไซต์ คุณสามารถหยุดการส่งผ่านลิงก์ของเว็บไซต์ของคุณได้โดยการใช้แท็ก No-follow ซึ่งจะอธิบายไว้ในส่วนของ Links Attribute

 

การกำหนดคุณลักษณะของลิงก์ (Links Attribute): ในการทำ SEO จะแบ่งลิงก์ประเภทนี้เป็นสองชนิดคือ Do-follow และ No-follow

 

ลิงก์ Do-follow  จะเป็นตัวค้นหาว่าควรจะรวบรวมข้อมูลจากลิงก์ใด โดยจากการตั้งค่าเริ่มต้น ลิงก์ทุกลิงก์ที่คุณเพิ่มไว้ในเว็บไซต์ของคุณจะเป็นลิงก์แบบ Do-follow ซึ่งจะมีการส่ง Link juice และนับว่าเป็นส่วนที่สำคัญต่อการทำ SEO

 

ลิงก์ No-follow จะป้องกันไม่ให้เครื่องมือค้นหารวบรวมข้อมูลของลิงก์ ทำให้ลิงก์นั้นไม่สามารถส่ง Link juice ได้ โดยทั่วไปผู้ดูแลเว็บไซต์จะใช้แท็ก no-follow เมื่อต้องการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ

 

ลิงก์คุณภาพต่ำ: ลิงค์เหล่านี้มาจากเว็บไซต์อัตโนมัติ, เว็บไซต์สแปมหรือแม้แต่เว็บไซต์ลามก คุณควรระมัดระวังในการซื้อ backlink เนื่องจากเว็บไซต์เหล่านี้มีข้อเสียมากกว่าข้อดี

 

การเชื่อมต่อจากโดเมนหลัก: หมายถึงจำนวน backlink ที่เข้ามายังเว็บไซต์ของคุณจากโดเมนเพียงโดเมนเดียว แม้ว่าเว็บไซต์นั้นจะมีการเชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์ของคุณสิบครั้ง ก็นับเป็นแค่การเชื่อมต่อจากโดเมนหลักเพียงแค่ครั้งเดียว

 

ลิงก์ข้อความ (Anchor Text): คือข้อความที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติบนหน้าเว็บ หากคุณต้องการให้เว็บไซต์ของคุณถูกจัดอันดับอยู่ลำดับต้น ๆ ตามคำสำคัญ (Keyword) ที่คุณต้องการ การใช้ลิงก์ข้อความเป็น backlink ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ

 

ลิงก์ภายใน:

ลิงก์ที่เชื่อมโยงจากหน้าเว็บหนึ่งไปอีกหน้าเว็บหนึ่งภายในโดเมนเดียวกัน โดยกระบวนการนี้เรียกว่าการเชื่อมโยงภายในหรือ Interlinking

 

ประโยชน์ของ backlink ในการทำ SEO

 

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดอันดับ: หากเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณมีลิงก์ที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์อื่น ๆ แสดงว่าเว็บไซต์ของคุณมีเนื้อหาที่มีคุณภาพ เว็บไซต์ของคุณจึงมีแนวโน้มที่จะถูกจัดอันดับใน SERP ได้ดีกว่า

 

จัดอันดับได้เร็วขึ้น: เครื่องมือค้นหาสามารถค้นพบหน้าเว็บใหม่ได้จากการติดตาม backlink จากหน้าเว็บ หากเว็บไซต์ของคุณเป็นเว็บไซต์ใหม่และไม่มี backlink จะทำให้เครื่องมือค้นหาค้นหาเว็บไซต์ของคุณได้ยากขึ้น ดังนั้นทันทีที่คุณเปิดเว็บไซต์ใหม่คุณควรเพิ่ม backlink ในทันที เพราะจะช่วยให้เครื่องมือค้นหาพบเว็บไซต์ของคุณและจัดอันดับได้เร็วขึ้น

 

ทราฟฟิคจากแหล่งอ้างอิง (Referral Traffic): ตามปกติแล้วเมื่อมีการอ่านโพสต์ จะมีการคลิกที่ลิงก์ในโพสต์เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์ที่ได้อ่าน backlink จึงสามารถช่วยเพิ่มทราฟฟิคจากแหล่งอ้างอิงให้กับเว็บไซต์ของคุณได้

 

สรุป

 

กล่าวโดยสรุปก็คือคุณไม่ควรสร้าง backlink โดยเน้นที่ปริมาณ เพราะในปัจจุบันนี้ระบบของ Google มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยมุ่งที่การเน้นที่ลิงก์ที่มีคุณภาพ และลดความสำคัญลิงก์ที่เป็นสแปม เนื่องจากเครื่องมือค้นหาต้องการที่จะค้นหาให้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการและมีคุณภาพสูงที่สุด ส่วนในฐานะเจ้าของเว็บไซต์ คุณควรมี backlink ที่มาจากเว็บไซต์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของคุณ และเป็นเว็บไซต์ที่มีการจัดอันที่ดี เพื่อให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จัก และได้รับการจัดอันดับที่ดีใน SERP

 

แหล่งที่มา

https://sitechecker.pro/backlinks

https://www.gotchseo.com/backlinks

https://www.postmm.com/seo/backlinks

https://www.shoutmeloud.com/backlink.html

https://blog.monitorbacklinks.com/seo/sitewide-links-seo

 38-39-genius (1)LAYLA

ปรึกษาทีมงาน ฟรี​

กดส่งฟอร์มถึงทีมงาน​

Name/ชื่อ:​

This field is required.

Name/ชื่อ:​

This field is required.

Name/ชื่อ:​

This field is required.

Name/ชื่อ:​

This field is required.

ปรึกษาทีมงานฟรี

กดส่งฟอร์มถึงทีมงาน

ชื่อ - นามสกุล​

This field is required.

ขอบคุณค่ะ

แบบฟอร์มได้ส่งถึงทีมงาน GeniusGraphic เรียบร้อยแล้วค่ะ

 

 

เบอร์โทรศัพท์

This field is required.

อีเมล์ติดต่อกลับ

This field is required.

รายละเอียดธุรกิจของคุณ

This field is required.