ขั้นตอนการทำงาน

การส่งข้อมูล

ข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดทำเว็บไซต์ กรณีไม่มีข้อมูลหรือข้อมูลไม่ครบทางทีมงานไม่สามารถดำเนินการออกแบบหรือจัดทำเว็บให้กับลูกค้าได้

การเลือกส่งข้อมูลสามารถทำได้ 2 วิธีตามนี้นะคะ

1.1 ส่งข้อมูล มี 2 แบบ

1.เฉพาะรายละเอียดหน้าแรก ทั้งส่วนเนื้อหาและรูปที่ภาพที่ใช้ในหน้าแรก มาก่อนแล้วจึงจัดส่งเนื้อหาแบ่งตามเมนูมาอีกครั้ง ภายใน 2 สัปดาห์

2.ลูกค้าส่งข้อมูลในการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ทั้งหมดแยกครบตามเมนู ทางทีมงานจะลงข้อมูลและจัดทำเว็บตามข้อมูลที่ส่งมาให้แล้วเท่านั้น

ลูกค้าไม่สามารถเพิ่มเติม เนื้อหา เมนูหรือสินค้า เพื่อให้ทีมงานดำเนินการแก้ไขหลังจากนี้ได้นะคะ

การแก้ไขและจัดทำจะอิงตามข้อมูลที่ส่งมาแล้วเท่านั้นนะคะ

 

คำพูด ข้อความ  รูปภาพ เนื้อหาใน Slide Show กราฟฟิค

ลูกค้าต้องเป็นคนกำหนดมา หรือ Sale เขียน Guide ให้แล้วส่งให้ลูกค้า approve แล้วเท่านั้น จะไม่มีการแก้ไขข้อความรูปภาพจาก Slide Show ถ้าไม่ใช่ใส่ภาพผิด พิมพ์คำผิด

 

Source ภาพ

เรามีให้บางส่วนแต่จะไม่ 100% ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ จะเป็นการใช้ Source ภาพนะคะไม่ได้วาดขึ้นมาใหม่นะคะ

 

การเช็คงานกราฟฟิค

ลูกค้ามีเวลาเช็คเว็บ 10 วันทำการ ลูกค้าท่านไหนไม่สะดวก  Sale แจ้งทีมงาน ทราบเพื่อทราบความคืบหน้างาน  

ถ้าเกินกว่ากำหนด 10 วันหรือวันที่ตกลงกัน ทางทีมงานจะไม่ทำการแก้ไขให้ค่ะ

กรณีไม่สามารถแจ้งแก้ไขภายใน 10 วันด้วยเงื่อนไขต่าง ถ้าลูกค้ามีความจำเป็นที่ไม่สามารถแจ้งแก้ไขได้ภายในวันที่กำหนด รบกวนเขียนเป็นเอกสาร แจ้งวันที่จะสามารถแจ้งงานมาให้ได้ เช่นภายใน 1 เดือน ภายใน 2เดือน

 

ทางทีมงานยินดีลดเพิ่ม 5%สำหรับค่าออกแบบและจัดทำเว็บไซต์งวดแรก หากส่งข้อมูลในการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ทั้งหมดแยกครบตามเมนูและปิดงานขึ้นโดเมนจริงภายใน 1 เดือน

 

สรุปขั้นตอนการทำงานของทีมงาน GeniusGraphic.com

เอกสารนี้ เป็นการชี้แจงรายละเอียดการทำงาน ของทางทีมงาน รับออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ เป็นประโยชน์ในการดำเนินการตามขั้นตอน ให้งานที่ได้รับเรียบร้อยครบถ้วนตามความต้องการ

 

ขั้นตอนการทำงานแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน  ในระยะเวลา (2-4 สัปดาห์ เงื่อนไขขึ้นอยู่กับการแก้ไขงาน)

Step 1การรับข้อมูลจากลูกค้า

 

 ลูกค้าส่งข้อมูล รายละเอียดการทำเว็บ การจะนับวันเริ่มงานให้ลูกค้า  ข้อมูลต้องครบเท่านั้น

 ลูกค้าและ Sale สรุปเลย์เอาท์ เมนู เลือกรูปแบบการนำเสนอ

คุยรายละเอียดในการออกแบบ ที่รองรับในตัวระบบ GeniusGraphic.com

ถ้าข้อมูลไม่ครบจะไม่สามารถส่งให้ออกแบบหรือเริ่มดำเนินงานใดได้นะคะ

 

Step 2การประสานงาน เพื่อออกแบบและจัดทำเว็บ

2.1   Web co (ผู้ประสานงานเว็บไซต์)คุยรายละเอียด กับ sale สรุป Guide งานให้ กราฟิค

2.2   Web co (ผู้ประสานงานเว็บไซต์)คุยกับsaleเขียนGuide site map งานให้ Web content

------ กำหนดวันส่งกราฟิคลูกค้า ------- 5 วันทำการ 

 

Step 3 ออกแบบกราฟฟิค

 

จีเนียสกราฟฟิคออกแบบหน้าแรก (ดีไซน์ภาพนิ่ง)

ลูกค้าคอมเม้นท์ และจีเนียสกราฟิคแก้ไขตามคอมเม้นท์จนลูกค้าอนุมัติดีไซน์

ลูกค้าอนุมัติดีไซน์ที่เป็นภาพนิ่ง และเตรียมเช็คล่วงหน้าก่อนติดระบบ CMS

Web co (ผู้ประสานงานเว็บไซต์)ส่งงานให้เว็บ Content เริ่มลงข้อมูลตาม Guide site map 

 

 

Step 4 ตรวจสอบงาน

4.1 ทาง Sale ทำการตรวจสอบรายละเอียดของกราฟฟิคก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

4.2 ส่งกราฟิคให้ ลูกค้าตรวจเช็ค  ระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ  ต่องาน 1ครั้งที่ส่งไป ถ้าลูกค้ามีความจำเป็นที่ไม่สามารถแจ้งแก้ไขได้ภายในวันที่กำหนด รบกวนเขียนเป็นเอกสาร แจ้งวันที่จะสามารถแจ้งงานมาให้ได้ เช่นภายใน 1 เดือน ภายใน 2เดือน เพราะมันเป็นผลทำให้งานล่าช้า เจ้าหน้าที่ต้องรบกวนขอเอกสารการแจ้งงานล่าช้าจากลูกค้านะคะ

 

 

Step 5 การแก้ไขกราฟฟิค

5.กรณีกราฟฟิค ต้องทำการแก้ไข ระยะเวลาการแก้ไข 3-5 วันขึ้นอยู่กับการแก้ไข ลูกค้าจำเป็นต้องแจ้งแก้ไขงานเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น จะเป็น Fax มาที่ 02 531 0693 หรือที่อีเมลล์[email protected]นะคะ Sale จะไม่สามารถส่งงานแก้ไขให้ได้หากยังไม่ได้รับเอกสารสรุปการแก้ไขค่ะ

แก้ไขกราฟฟิคเว็บ แก้ได้ 2 ครั้ง กรณีที่ไม่พอใจกราฟฟิคแต่ไม่สามารถเปลี่ยน Concept หรือ โทนสีจากที่เคยให้ไว้ได้

 

 

Step 6 อัพเดทข้อมูลลงเว็บไซต์ ส่งมอบเว็บ

6.1  ลูกค้า ตกลงกราฟฟิค  ส่งอีเมลล์คอนเฟิร์มงาน กับทาง Sale

6.2 ทางทีมงานทำการอัพเดทข้อมูลลงเว็บไซต์ ตาม Site map

6.3 ส่งมอบเว็บไซต์ให้ลูกค้า ตรวจเช็ค (ลูกค้าทำการตรวจเช็คภายใน 10 วันทำการ) หลังจากนี้จะเข้าสู่บริการอัพเดตข้อมูล& SEO

Step 7 บริการอัพเดทข้อมูลและ SEO

7.1 ลูกค้าส่งข้อมูลที่ต้องการแก้ไขทางอีเมล์ [email protected] เดือนละ 1 ครั้ง และไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 เท่านั้นนะคะ (รูปประกอบให้วางในไฟล์ Word เลยหรือนับ 6 รูปเท่ากับโควต้า 1 หน้า) ไม่สามารถใช้โควต้าย้อนหลัง แต่ใช้โควต้าล่วงหน้าได้ ระยะเวลาการแก้ไข 3-5 วันขึ้นอยู่กับการอัพเดตหากไม่มีการแก้ไขจะใช้เวลาทำ SEO มากขึ้น ตามรายละเอียด 7.2

7.2 SEO Service:

 

Analyze website traffic

Analyze keyword research for the month

Research, suggest and update keywords, title and descriptions

Maintain optimal keyword frequency in Homepage of your website

 

Add backlinks: Exchange links or banners with other relevant websites (5 links) and maintain existing links to see if they are still current

Post to relevant webboards where your target audience will read (posts to 20 webboards)

Update alternate tags to photos

Submit to additional search engines or directories

 

ทางทีมงานต้องรบกวนแจ้งลูกค้าตามรายละเอียดนี้นะคะ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ในการทำงานและเพื่อประโยชน์สูงสุดที่ท่านจะได้รับกรณีใช้บริการ ข้อมูลครบ คอนเซ็ปไม่เปลี่ยนแปลง เว็บจะเสร็จได้อย่างรวดเร็ว

 

ขอบพระคุณที่เข้าใจในกระบวนการทำงานของทีมงาน GeniusGraphic.com นะคะ

088 275 1575, 085 914 2954

รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ รับจัดทำเว็บไซต์ รับทำเว็บ SEO

ปรึกษาทีมงาน ฟรี​

กดส่งฟอร์มถึงทีมงาน​

Name/ชื่อ:​

This field is required.

Name/ชื่อ:​

This field is required.

Name/ชื่อ:​

This field is required.

Name/ชื่อ:​

This field is required.

ปรึกษาทีมงานฟรี

กดส่งฟอร์มถึงทีมงาน

ชื่อ - นามสกุล​

This field is required.

ขอบคุณค่ะ

แบบฟอร์มได้ส่งถึงทีมงาน GeniusGraphic เรียบร้อยแล้วค่ะ

 

 

เบอร์โทรศัพท์

This field is required.

อีเมล์ติดต่อกลับ

This field is required.

รายละเอียดธุรกิจของคุณ

This field is required.